Markentreprenad och totalentreprenad

Användbara länkar

Snabblänkar för tjänster

Markentreprenad och totalentreprenad

Markentreprenad är en typ av byggentreprenad där entreprenören ansvarar för att utföra markarbeten åt uppdragsgivaren. Detta kan innebära att entreprenören är ansvarig för att gräva ut och förbereda marken för byggnation, men det kan också innebära att entreprenören ansvarar för att skapa och underhålla grönytor, såsom gator, parker och annan offentlig plats.

 

Totalentreprenad är en form av byggentreprenad där entreprenören ansvarar för att genomföra hela byggprojektet från början till slut. Detta innebär att entreprenören är ansvarig för att planera, designa, bygga och leverera det färdiga projektet till uppdragsgivaren. Totalentreprenad innebär att entreprenören tar på sig ansvaret för att hitta rätt underleverantörer och material samt att planera och genomföra projektet enligt de överenskomna villkoren och kraven.

 

Både markentreprenad och totalentreprenad är vanliga typer av byggentreprenader och kan användas vid olika typer av byggprojekt, både stora och små. 

Bergschakt

Bergschakt

Bergschaktsarbeten är ett viktigt arbetsmoment vid sprängning och borrning. Därför kräver detta moment noggrann planering både före och efter sprängning eller borrning för att på såsätt välja rätt bergschaktningsmetod.

 

Bergschakt hos oss

Hos oss får du hjälp med allt från planering till utförande. Våra medarbetare har en lång erfarenhet av Bergschaktningsarbeten och kan därför hjälpa dig att välja rätt bergschaktningsmetod.

Jordschakt

Jordschakt

Jordar har olika egenskaper och förmåga att motstå yttre belastningar och krafter. Därför är säkerheten väldigt viktigt vid schakt av jord. Jordschaktning kräver noggrannhet då riskera för ras är stor.
Man bör ta hänsyn till att lös jord kan finnas under fast jord. Jorden kan även innehålla förra olika skikt av annan jord med andra egenskaper. Jordens förhållande  kan även ändras med djupet.

 

Vi utför säker jordschaktning

Vi utför säker jordschakt inom de olika kategorierna. Vi ser till att utförande genomförs på ett stabilt och säkert sätt oavsett miljö. Våra erfarna medarbetare hjälper er med allt från planering till genomförande med fokus på säkerhet.

Grundarbeten

Grundarbete

Ett viktigt moment inom grundarbeten är grundläggning som har sitt syfta att vid ett bygge skapa en stabil grund som kan bära olika typer av byggnaders stommar, samtidigt göra grunden fuktsäkert samt fri från Radon.
Det kan bland annat handla om normala villor, industrihallar, Attefallshus, tillbyggnader och isolerade garage.Vi på Svenska Schakt & Bergshantering har stor erfarenhet av grundläggning och markförstärkning. Vi använder oss av olika effektiva tekniker som ger en långsiktig och hållbar grund.

 

Mark-och Grundarbeten

Vi på Svenska Schakt & Bergshantering har stor erfarenhet av grundläggning och markförstärkning. Vi använder oss av olika effektiva tekniker som ger en långsiktig och hållbar grund. Våra entrepenadsmaskiner som är lätt till hands i vår egna maskinpark gör att vi kan ta oss an akuta ärenden i närområdet. Med rätta rutiner och processer utför vi tidseffektivt arbete som båda är smidig och kvalitativ.

Rörgravar

Rörgrav

Traditionell VA-Schakt

Logistiken kring arbetet för anläggning av traditionella rörgravar är idag av stor prioritet för många byggföretag vid planeringsarbetet men även ute på arbetsplatsen. Detta för att kunna motverka eventuella problem som kan uppstå vid anläggandet av traditionella rörgravar.

 

Schakt hos oss

Vi har stor lång erfarenhet av att utföra rörgravsschackt. Vi följer de rutiner och regelverk som som krävs för att utföra ett tryggt rörgravsschakt. Vi använder oss av kvalitativa maskiner med rätt utrustning såsom djupskopa, planeringsskopa, tjälgaffel, kabelskopa, asfaltskärare med fler. Alla våra maskiner har en 360 graders rotation vilket underlättar och effektiviserar vårt arbete.

Vi hjälper dig!